Indhold

Møder og netværk

17. september 2009: Informationsmøde om vejledningen vedr. specialundervisning for voksne

Undervisningsministeriet og KL udbyder i fællesskab et informationsmøde om specialundervisning for voksne for kommunerne i region Syddanmark. Formål med informationsmødet er at formidle viden om den ny vejledning om specialundervisning for voksne og styrke kommunernes viden om specialundervisning for voksne.

Baggrunden for informationsmødet er den ny vejledning om specialundervisning for voksne, jf. VEJ nr. 9396, af 2. juli 2009.

Ved at deltage i informationsmødet får du:

Undervisningsministeriets gennemgang af vejledningen om specialundervisning for voksne.

Oplæg fra VISO om mulighederne for specialrådgivning i forbindelse med henvisning af borgere til specialundervisning for voksne.

Oplæg om erfaringer fra en kommune vedr. krav til visitation/iværksættelse af specialundervisning for voksne.

Form
Informationsmødet vil bestå i en række plenumoplæg.

Tilmelding
Du skal tilmelde dig hos Undervisningsministeriet, pædagogisk konsulent Rinze van der Goot, tlf.: 33 92 52 08, Rinze.van.der.Goot@uvm.dk

Tidspunkt
kl. 09.30-13:00 (inkl. frokost)

Målgruppe

Målgruppen er kommunale medarbejdere og sagsbehandlere, som arbejder med at henvise borgere til specialundervisning for voksne. Hver kommune kan maksimalt deltage med to personer.

Hvornår

17.09.09

Sted

Café Klare, Rytterkasernen 19, Odense.

Pris

Deltagelse i informationsmødet er gratis.

Tilmeldingsfrist

09.09.09

Betalingsform

Gratis

Antal deltagere

50

Yderligere information

Konsulent Rigmor Lond, tlf. 33 70 32 38, ril@kl.dk
Pædagogisk konsulent Rinze van der Goot, tlf.: 33 92 52 08, Rinze.van.der.Goot@uvm.dk

Er du forhindret i at komme

Pædagogisk konsulent Rinze van der Goot, tlf.: 33 92 52 08, Rinze.van.der.Goot@uvm.dk