Indhold

Møder og netværk

Markedsmodning på sundhedsområdet

Udbudsportalen afholder andet møde i netværksgruppen om konkurrenceudsættelse på forebyggelses- og sundhedsområdet.

Udover den faste netværksgruppe bestående af en række repræsentanter fra landets kommuner (sundhedsdirektører, sundhedschefer mv.), inviteres en række udvalgte leverandører til at deltage.

De private leverandører er inviteret til at deltage i eftermiddagens gruppediskussioner, hvor der vil blive arbejdet i to grupper. I de to arbejdsgrupper skal kommuner og leverandører drøfte nogle af de konkrete udfordringer ved offentlig-privat samarbejde på sundhedsområdet samt mulige løsninger.

Se programmet til højre for nærmere beskrivelse af de planlagte diskussionstemaer.

Målgruppe

Direktører og chefer med ansvar for sundhedsområdet.

Hvornår

08.12.11

Sted

KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S

Pris

Gratis

Yderligere information

Yderligere information og tilmelding kan ske ved henvendelse til Stefan Ising (sig@kl.dk)

Find arrangement efter dato

Bilag