Indhold

Forenklet beskæftigelsesindsats

Regeringen har fremlagt sit udspil til en forenklet beskæftigelsesindsats. Det matcher med KL’s forslag fra foråret.

Udspillet "Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med" blev præsenteret af beskæftigelsesministeren og innovationsministeren den 15. november.

Udspillet består af 5 grundelementer:

  • Færre og mere enkle proceskrav
  • Ens regler på tværs af målgrupper
  • Flere digitale løsninger
  • Forenkling af den økonomiske styring
  • Fokus på kommunernes resultater.

KL håber ligesom regeringen på bred politisk opbakning til den gennemgribende forenkling, som regeringen lægger op til.

KL indspil

I april præsenterede KL beskæftigelsesministeren for et helt konkret bud på, hvordan der kan ryddes op i reglerne, som utilsigtet spænder ben for hovedopgaven – nemlig at ledige hurtigt kommer i job, og at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft

KL efterlyste en ny lov med en helt anden type regler, som har ét klart og entydigt formål – at sikre, at vores borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne får den rette arbejdskraft.

Den grundlæggende tankegang bag KL’s indspil er, at hovedparten af reglerne i en ny beskæftigelseslov skal være fælles rammeregler for alle målgrupper. Skitsen bygger herudover på følgende hovedelementer:

  • Der skal kun være få særlige regler for fem hovedmålgrupper 
  • Borgerens Min Plan skal være omdrejningspunktet for indsatsen
  • Det individuelle kontaktforløb skal forenkles
  • Reglerne om tilbud skal forenkles.

Artikler

Annonce
Annonce

Annonce