Indhold

Turisme i kommunerne

Kommunerne spiller en central rolle i udvikling af turisterhvervet lokalt. Kommunerne anvender årligt et stort beløb til direkte turismefremme i form af støtte til turistforeninger og andre lokale turistfremmeorganisationer.

Turismen er et erhverv, der har stor betydning for kommunernes økonomi og for væksten i hele landet. Kommunerne løfter i dag en stor opgave og er med til at sikre, at blandt andet strande og bymiljøer samt attraktioner og seværdigheder på de danske turistdestinationer har en god kvalitet.

Hvis Danmark skal følge med sine nærmeste konkurrenter, så mener KL, at det er nødvendigt med et kvalitetsløft generelt i den danske turisme.

KL mener, at turismebranchen har et stort potentiale for at løfte kommunernes udfordringer med at sikre beskæftigelsen til ufaglærte og dem, der kommer til Danmark fra udlandet uden lange uddannelser.

25 anbefalinger til kommunerne

Udviklingen af danske turistdestinationer kræver et tæt samspil mellem kommuner, erhvervsliv og de mange frivillige kræfter, som er en betydelig drivkraft for turismeudviklingen. Dette er et af hovedbudskaberne i KL's turismepolitiske anbefalinger til kommunerne, der er baseret på gode erfaringer fra ind- og udland.

Anbefalingerne skal understøtte kommunerne i at få et større afkast af de 400 mio. kr., som kommunerne samlet set årligt investerer i turisme.

Læs anbefalingerne i publikationen "Attraktive destinationer – turismepolitiske anbefalinger til kommunerne", som du finder til højre på siden.

nyheder og presse

Annonce
Annonce

Annonce