Indhold

Beskæftigelsesrettet integrationsindsats

Beskæftigelse er et nøgleredskab til at sikre en vellykket integration. Derfor skal alle udlændinge mødes med en forventning om, at de skal i beskæftigelse.

Kommunen møder alle flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag, og skal som udgangspunkt have en virksomhedsrettet indsats, da det understøtter beskæftigelsesmulighederne. Samtidig skal kommunerne sigte efter at igangsætte en virksomhedsrettet indsats inden for 2 uger og senest en måned efter overtagelse af integrationsansvaret.

IGU

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et af de beskæftigelsesrettede værktøjer, der skal sikre flygtninge og familiesammenførte til flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet. IGU var et helt centralt element i trepartsforhandlingerne om arbejdsmarkedsintegration, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2016. IGU-ordningen skal ses som et supplement til de tilbudsmuligheder, som jobcentrene i forvejen har i form af virksomhedspraktik og løntilskud. Du kan læse mere om integrationsuddannelsen på denne side.

Integrationsprogrammets fokus på beskæftigelse

Integrationsprogrammet har ligeledes fået et mere entydigt fokus på job og virksomhedsrettet indsats. Integrationsprogrammet afkortes til 1 år, men kan forlænges i yderligere op til 4 år, hvis flygtningen ikke kommer i job eller uddannelse. Det er stadig ambitionen, at den enkelte skal deltage i integrationsindsatsen på fuld tid, såfremt det understøtter den hurtigste vej til beskæftigelse.

IPA - Integration På Arbejdsmarkedet

KL og LG Insight er gået sammen om at tilbyde alle landets kommuner en øget kompetence i, hvordan integrationsindsatsen kan gøres mere virksomhedsnær og målrettet i forhold til jobmuligheder på det lokale og regionale arbejdsmarked. Sammen med Integrationsnet, Pluss og Mploy som underleverandører er målet, at mindst 500 ledere og medarbejdere på integrationsområdet samt deres interne og eksterne samarbejdspartnere deltager i opkvalificeringsprogrammet IPA – Integration På Arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere og tilmelde dig her 

nyheder

Annonce
Annonce

Annonce