Indhold

Byggeri og energi

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og kommunerne spiller en hovedrolle i den omstilling.

I KL arbejder vi på at sikre kommunerne de bedst mulige betingelser på energi, bolig- og byggeområdet til at løfte den opgave. Vi har fokus på alment byggeri, byfornyelse, kommunens rolle som bygherre, skorstensfejning og byggesagsbehandling generelt.

Aktuelt arbejder KL med den nye servicemålsaftale om forbedret kommunal sagsbehandling af byggesager. Nye digitale systemer, som Digital Miljø Administration (DMA)  og Byg og Miljø (BM), skal give nemmere og hurtigere adgang til miljøoplysninger for virksomhed, kommune og stat. Læs mere om KL's arbejde med Servicemålsaftalen

Aktuelt

  • Debat: Giv os mulighed for at udnytte overskudsvarmen

    Lad os bruge overskudsvarmen på at varme boliger op i stedet for at sende den ud af skorstenen. Det kræver, at vi ændrer de skatter og afgifter, der står i vejen, skriver Jørn Pedersen i debatoplæg.

  • Nyt lovforslag bremser vindmøllebyggeri

    Den grønne ordning har været og er helt afgørende for at kunne sikre lokalt ejerskab til opførelse af vindmøller. Statens beslutning om at afskaffe ordningen vil få store konsekvenser for vindmølleplanlægningen i Danmark, lyder det fra KL.

  • KL's høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi

    KL finder det stærkt problematisk at lovforslaget lægger op til, at den grønne ordning afskaffes permanent. Dette skyldes at det kun er projekter, der er net-tilsluttet pr. 21. februar 2018, og hvor kommunen har indsendt og fået godkendt tilskuddet senest 20. februar 2018 der vil være omfattet af den hidtidige ordning.

Arrangementer

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce