Indhold

Kommunernes Netværk

KL tilbyder 10 netværk til medarbejdere på teknik- og miljøområdet.

Formålet med dem alle er at skabe rammerne for udveksling af viden og erfaringer imellem kommunerne - på baggrund af kompetente og faglige oplæg om de nyeste tendenser og den seneste forskning.

Du kan læse mere om alle vores netværk i vores netværksfolder eller ved at klikke på netværket herunder.

Kommunernes Affaldsnetværk

Netværket er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder som myndighed med affald og med ressourcernes rolle i den grønne omstilling.

KOMMUNERNES NETVÆRK OM DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

Netværket er målrettet kommunale medarbejdere og mellemledere, indenfor den almene boligsektor.

Kommunernes Ejendomsnetværk

Netværket er målrettet ledere med ansvar for den strategiske ejendomsadministration i kommunen.

Kommunernes Energinetværk

Netværket er målrettet medarbejdere, som i det daglige beskæftiger sig med energi- og varmeplanlægning og medarbejder, der arbejder mere koordinerende med den lokale klimaindsats og omstilling af energien.

Kommunernes Industrinetværk

Netværket målrettet medarbejdere og ledere, der arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder.

Kommunernes Klimatilpasningsnetværk

Netværket er målrettet medarbejdere og ledere, som arbejder med at hindre skader, der følger af klimaforandringerne.

Kommunernes Landbrugsnetværk

Netværket er målrettet medarbejdere, der arbejder med godkendelse og tilsyn af landbrug.

Kommunernes Miljøjuranetværk

Netværket er målrettet kommunale miljøjurister, ledere, sagsbehandlere samt medarbejdere, der har gennemgået KL’s Miljøjurauddannelse.

Kommunernes Vand- og Naturnetværk

Netværket er målrettet medarbejdere, der har interesse i forvaltning af vand og natur.

Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk

Netværket er målrettet udviklingsmedarbejdere, planlæggere, landzoneadministratorer, byggesagsbehandlere og andre der arbejder med landdistrikternes vilkår.

Kommende arrangementer

Annonce
Annonce

Annonce