Indhold

Bliv praktikant i KLs Kontor for Teknik og Miljø

Som praktikant får du mulighed for, at stifte bekendtskab med det arbejde kommunerne udfører inden for teknik og miljøområdet, og hvordan KL som interesseorganisation varetager områderne. Det sker både gennem projekter, som KL udfører f.eks. i samarbejde med ministerier, men også gennem de arrangementer, som kontoret afholder. Som praktikant på fuldtid bliver du en del af et dynamisk kontor, og du vil få en fornemmelse af, hvad der rører sig politisk.

Teknik- og miljøområdet dækker et bredt område, som inkluderer både klima og energi, planlægning, landbrug, natur og vand, bolig og byggeri og digitalisering. Du vil som praktikant få mulighed for at arbejde med flere af disse områder. Det vil både handle om interessevaretagelse og konsulentprojekter.

Som praktikant forventer vi, at du:

  • Er god til at prioritere din tid, arbejde selvstændigt og holde mange bolde i luften,
  • Er omstillingsparat i forhold til nye opgaver og kan sætte dig ind i nyt stof,
  • Kan skrive og kommunikere klart og præcist på skrift.

Det er et krav, at du er aktiv studerende på en videregående uddannelse, og har gennemført min. 2 år. Da kommunikationen med kommunerne og koncernsproget i KL er dansk, er det nødvendigt at kunne tale og skrive dette flydende. Praktikantstillingen er ulønnet, men kan meritoverføres.

Der ansættes praktikanter to gange om året, og som udgangspunkt med start i februar eller august, men vi er fleksible ift. at indpasse det som en del af din uddannelse, evt. med en kortere periode svarende til én blok eller lignende. Stillingerne slås op under "Job i KL", hvor der kan udfyldes en ansøgningsformular.

Hvis du har spørgsmål til praktikstillingen og det at være praktikant, er du velkommen til at kontakte Birthe Rytter Hansen på tlf. 3370 3330 eller mail brh@kl.dk.

 

Annonce
Annonce

Annonce