Indhold

Honorarer for politiske hverv i KL

De aktuelle honorarer for politiske poster i KL er i valgperioden 2014-2018 (niveau den 1. oktober 2016) følgende:

Bestyrelsen
Menige medlemmer: 64.604 kr.
Formand (inkl. bestyrelses-/formandskabshonorar): 538.370 kr.
Næstformand (inkl. bestyrelses-/formandskabshonorar): 269.185 kr. 

Formandskabet
Menige medlemmer: 37.686 kr.

Alle KL-udvalg
Menige medlemmer: 32.302 kr.
Formand (inkl. udvalgshonorar) 215.348 kr.
Næstformand (inkl. udvalgshonorar)  64.604 kr.  

Kommunekontaktråd
Formand 215.348 kr.
Næstformand 64.604 kr.

Alle beløb er skattepligtige, og der beregnes 1,5 % særlig feriegodtgørelse.