Indhold

Politisk organisationsdiagram

Politisk organisationsdiagram   

Billedet viser et diagram over KL's politiske organisation (Klik på billedet for større størrelse).

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

Mission
KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision
KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier

  • Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen
  • Vi arbejder troværdigt for resultater
  • Vi repræsenterer og samler kommunerne

Se hvordan KL er opbygget politisk på oversigten over KL's politiske organisation (pdf-dokument til højre).