Indhold

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi
Kommunerne har en stærk tradition for at stå sammen om at udvikle brugen af teknologi og udnytte digitale muligheder. Et samarbejde der i stigende grad bliver vigtigt i takt med, at den digitale udvikling accelererer.

KL har i 2016 lanceret en fælleskommunal digital handlingsplan, som skal understøtte kommunernes arbejde med digitale løsninger og teknologi. Den fælles kommunale digitale handlingsplan består af i alt 30 initiativer, som sætter retning for det fælles digitaliseringsarbejde frem mod 2020.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og -handlingsplan supplerer den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der blev offentliggjort i maj 2016.

Fælleskommunal digital handlingsplan
Handlingsplanen sætter rammerne for det fælleskommunale samarbejde om digitalisering.

Her er der særligt fokus på de digitale fundamenter, som er nødvendige for at få mest ud af digitaliseringen. Derfor er der tværgående initiativer om sammenhængende digitale services, it-sikkerhed, digitale kompetencer og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur.

Handlingsplanen har desuden et stort fokus på at understøtte målsætningerne på de kommunale fagområder. Derfor er der initiativer om bl.a. bedre bred af grunddata, øget anvendelse af velfærdsteknologi, samt udvikling af digitale muligheder til børn og unge område

Fælles pejlemærker for digitalisering
Handlingsplanen består udover 30 initiativer, af syv pejlemærker for de kommende års fælleskommunale arbejde med digitalisering. Pejlemærkerne vil for det første være medvirkende til at forme, hvordan projekterne i handlingsplanen realiseres. For det andet kan pejlemærkerne anvendes i den enkelte kommunes strategiarbejde. På den måde kan fungere pejlemærkerne som en fælles referenceramme på tværs af kommunerne.

Der kan læses mere om initiativerne og pejlemærkerne i handlingsplanen, der findes i boksen til højre.

Nyheder

 • 16.03.18

  Kvalitetsmåling af den fælleskommunale rammearkitektur

  Kommunernes Arkitekturråd fik den 28. februar 2018 fremlagt resultaterne af den første effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur. Målingen viser, at kommunerne anser rammearkitekturen for at være vigtig for deres digitale transformation i årene fremover.

 • 16.03.18

  Få svar på dine spørgsmål om blanketter og databeskyttelse

  Hvordan lever kommunernes blanketter op til de nye krav, nu da EU's forordning om persondatabeskyttelse træder i kraft den 25. maj 2018? Få svar på ofte stillede spørgsmål her.

 • 13.03.18

  Nyt kursus: Få styr på arbejdsgange og processer

  Kast et nyt blik på jeres arbejdsgange og processer med viden og værktøjer fra dette nye kursus fra KL. Det understøtter jeres digitalisering. Kurset varer to dage og afholdes i juni 2018 i både Kolding og København.

Annonce
Annonce

Annonce