Indhold

Nye rammevilkår for topledelse

Politikernes forventninger til topledelsen ændrer sig i takt med, at kommunestyret får nye rammevilkår.

Der foreligger fem konklusioner om topledelsens roller, opgave og fokus i de kommende år:

  • Kommunernes eksterne relationer vil få langt større vægt i topledelsens opgaver
  • Topledelsen vil blive stillet mere direkte til ansvar for at sikre gode resultater i kerneydelsen
  • Topledelsen skal sikre et borger- og virksomhedsperspektiv på kommunens organisation, hvor der skal skabes mere sammenhængende løsninger
  • Stram økonomi bliver i stadig større grad et grundvilkår for topledelsen, der skal gennemføre fortsatte effektiviseringer og udvikling af nye samarbejdsstrukturer på tværs i den offentlige sektor
  • Topledelsen skal bistå de folkevalgte med at komme tættere på opgaveløsningen med henblik på at styrke den politiske ledelse og mål- og resultatstyringen

Konklusionerne er fremkommet via en lang række interview med borgmestre, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer og topchefer.

Politisk udspil

Annonce
Annonce

Annonce