Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Debatindlæg: Kobling mellem kultur og erhverv er en styrke

  19.03.18

  Det har både vakt begejstring og rynkede bryn, at KL har lagt kultur-, erhvervs- og planområdet sammen i ét udvalg. Men der er ingen grund til at frygte, at den kobling bliver en svækkelse af kultur- og fritidsområdet – tværtimod, skriver formanden for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin.

  Læs mere »

 • Debatindlæg: Sammenhæng på tværs er en del af løsningen

  15.03.18

  Kommunerne vil gøre alt for at indfri ambitionerne for den nye kommunale ungeindsats og forberedende grunduddannelse, men det kræver en helhedsorienteret politisk indsats, skriver formanden for KL's Børne- og Undervisningsudvalg i et debatindlæg.

  Læs mere »

 • Ingen klar sammenhæng mellem møllestøj og sygdom

  14.03.18

  Den første delundersøgelse af helbredseffekter af vindmøllestøj er netop offentliggjort. Undersøgelsen viser ikke nogen klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og sygdom.

  Læs mere »

 • Regeringens sanktionsudspil er den rigtige medicin

  14.03.18

  Der er behov for nye og forenklede sanktionsregler på beskæftigelsesområdet.

  Læs mere »

 • KL har nu afsendt lockoutvarsler

  12.03.18

  KL har i dag sendt lockoutvarsler til de faglige organisationer. De dækker i alt cirka 250.000 kommunalt ansatte, som kan blive lockoutet fra 10. april, hvis det ikke lykkes at lande et forlig inden da. KL har friholdt næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet fra konflikten for at skåne de svageste borgere.

  Læs mere »

 • Sådan får topledelsen succes med strategien

  09.03.18

  Den strategi, som topledelsen har udviklet og implementeret, fører sjældent til de ændringer, der ellers var hensigten. Det skyldes ikke nødvendigvis, at strategien er dårlig, eller topledelsen ikke er dygtig nok. Det kan i stedet skyldes, at oversættelsen ikke fungerer. Derfor har Væksthus for Ledelse sammen med forsker Søren Obed Madsen afprøvet og udviklet metoder til at oversætte strategier til praksis.

  Læs mere »

 • Topmødedebat: For mange aktører i erhvervsfremmesystemet

  09.03.18

  Hvem skal sammen med staten stå i spidsen for fremtidens erhvervsfremme? Kommunerne eller regionerne? Det spørgsmål var omdrejningspunktet i en temadebat på KL's topmøde.

  Læs mere »

 • Konstante og hurtige forandringer stiller krav til kommunalpolitikere

  09.03.18

  Den internationale ledelsesekspert, Rob Kaiser, gav på KL's topmøde kommunalpolitikerne gode råd til, hvordan de skal agere i en verden med hastigt stigende forandringer og kompleksitet.

  Læs mere »

 • Ny formand og næstformand i KL

  08.03.18

  På et møde torsdag eftermiddag har KL’s bestyrelse konstitueret sig. Det betyder, at det nu er på plads, hvem der skal være formand og næstformand for KL. Medlemmerne af KL’s formandskab, formænd og næstformænd for KL's s 8 udvalg og hvem, der skal sidde i KL’s repræsentantskab, er også afklaret.

  Læs mere »

 • Her er KL's nye bestyrelse

  08.03.18

  KL's bestyrelsesmedlemmer for valgperioden 2018-2022 er på plads. De 17 medlemmer er netop blevet valgt på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce